Cô gái cho ông lão địt để có tiền tiêu vặt Shen nana, trong người nên khi vào nhà rồi, trong một phút bốc đồng, nó móc trong túi ra 300000đ nhét vào tay cô gái, thế nhưng nó chưa kịp hành động gì cả thì gò cô gái trái của nó đã lãnh trọn cái tát tai nảy lửa của cô gái vì cô gái hiểu được thâm tâm nó muốn bậy bạ với cô gái, nó lặng thinh giây lát, lúng búng nói lời xin lỗi cô gái rồi lên gác, lăn ra nệm ngủ li bì, qua ngày sau, phim xxx chơi nhau với cô gái Shen nana cô gái bỗng dưng bị chứng cảm lạnh, nóng sốt nằm li bì trên gác, không sao trở dậy được,thế là mọi công…